QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD)

Khách hàng sẽ thanh toán tiền mặt cho nhân viên giao hàng ngay tại thời điểm nhận hàng.